Skip to main content

Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, onjuistheden kunnen echter voorkomen. 2BalanceYou stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie. Tevens sluit 2BalanceYou elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, de inhoud en de informatie van deze website.

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites draagt 2BalanceYou geen verantwoordelijkheid. 

In de praktijk worden behandelingen toegepast, die niet tot het terrein van de reguliere westerse geneeskunde behoren. Er kunnen  bloesemremedies, voedingssupplementen of andere natuurgeneeskundige producten worden geadviseerd en eventueel verstrekt, die niet, zoals de westerse reguliere geneesmiddelen, door de farmaceutische industrie worden geleverd. Dit betekent dat ze niet van overheidswege zijn getoetst. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze middelen en therapieën berust dan ook bij de cliënt.

Bloesemremedies zijn natuurlijke middelen. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. De therapie en de daarbij verstrekte bloesemremedies zijn geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. Het consulteren van je (behandelend) arts blijft onverkort noodzakelijk.

Lees meer …Disclaimer